Warne fästen

Maximaklackarna är liksom Premier tillverkade av kalldraget
12L14 stål för högsta hållfasthet. För att erhålla bästa funktion
på WARNE snabbfästen bör man montera Maximaklackar.

Premierklackarna är WARNES så kallade “egna klackar”. Klackarna är tillverkade av kalldraget 12L14 stål och hålls på plats av Torx-skruvar med hög draghållfasthet.

Stål Ringarna finns både som fasta och snabbfästen.
Profilen medger montage på alla klackar av Weaver-typ.

Tikka och Sake fästen : Ringarna är av typen snabbfäste och monteras direkt på lådan.
Finns i följande höjder: Medium, Hög och Extra-hög för kikare med